«Բաց Խաղ»-ը Հայաստանում խաղերի ծրագրավորման ոլորտի զարգազմանը միտված ծրագիր է։

Նախագիծը ունի 6 տարվա պատմություն, որի ընթացքում կարողացել է ստեղծել բավականին մեծ համայնք, որում ընդգրկված են՝ դպրոցականներ, ոսունողներ, start-up ընկերություններ, խաղային ոլորտում գործող այլ ընկերություններ:

«Բաց Խաղ»-ի շրջանակներում անկացվում են՝ մրցույթներ, հեքեթոններ, դասընթացներ, հանդիպումներ և քննարկումներ: Նախագիծը իր մասնակցությունը ապահովում է նաև տեղական և միջազգային միջոցառումներում:

 

Կազմակերպիչներ/ Organizers

 

  

Գործընկերներ/ Partners